pvc-cevi-zaulicno-kanalizacijo-01.jpg
PRODAJNI PROGRAM

PVC cevi za ulično kanalizacijo STIGMA UK

Cevi in spojni kosi iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) za ulično kanalizacijo so osnovni gradniki cevnih sistemov, položenih v zemljo ter delujočih večinoma v pogojih težnosti (s prosto gladino). Omenjeni cevni sistemi se že vrsto let uspešno uporabljajo, ter v celoti ustrezajo zahtevam za zanesljivo zbiranje in odvajanje meteornih vod, gospodinjskih in fekalnih odplak ter industrijskih (agresivnih) odplak. 

Cevni sistemi iz PVC imajo vrsto prednosti pred cevovodi iz tradicionalnih materialov (kot so beton, armirani beton, poliester, duktilna litina), med katerimi so najpomembnejše: 

 • izredna korozijska odpornost
 • idealno gladka notranja površina, ki dovoljuje odlične hidravlične lastnosti, zelo dobro odnašanje odplak in  bistveno zmanjšanje nastanka usedlin
 • majhna masa, ki omogoča lažji transport in enostavnejšo vgradnjo
 • izredno široka paleta najrazličnejših spojnih, razdelilnih in reducirnih kosov, ki omogočajo izpolnitev praktično  vseh zahtev pri izvedbi kanalizacijskih cevnih sistemov, ki so položeni v zemljo
 • hitra in enostavna montaža cevnih sistemov
  doseganje popolne tesnosti cevovoda, ki je v času resnega varovanja okolja nujno potrebna
 • velika trajnost cevovodov ter minimalni stroški vzdrževanja
 • enostavna možnost uporabe PVC cevi in elementov za sanacije obstoječih kanalizacijskih cevovodov.
PVC cevi se izdelujejo v skladu z dvemi različnimi standardi:

SIST EN 1401-1:2019 CEVI S POLNO STENO

STIGMA PVC UK-KOMPAKT CEVI so izdelane po standardu EN 1401-1, kar pomeni, da imajo polno oziroma kompaktno steno.

SIST EN 13476 -1 CEVI Z EKSPANDIRANO SREDICO

STIGMA PVC UK-EKSPANDIRANE CEVI so izdelane po standardu EN 13476-1, kar pomeni, da je sredica izdelana iz penjenega PVC-U materiala in imajo še dodatne prednosti:

 • manj obremenjujejo okolje 
 • manjša masa cevi 
 • večji izkoristek materiala.