stigma-stikan-01.jpg
STIKAN

Kemična odpornost

Cevi iz polietilena visoke gostote (PE-HD) so zaradi svoje parafinske strukture zelo odporne na mnoge kemikalije, zato se cevi iz polietilena pogosto uporabljajo tudi za transport kislin, lugov in solnih raztopin. Kemična odpornost je še posebno pomembna za odvod fekalij in odpadnih vod saj se v teh cevovodih redno prisotna žveplasta kislina, ki je odločilen dejavnik obstojnosti cevnih sistemov. Do korozije zaradi hlapnih sulfidov prihaja tudi nad nivojem tekočine, kar je še posebno kritično za vse materiale s cementnim vezivom, saj ta korozija lahko razje tudi do šest milimetrov cementne stene v enem letu.

V tabeli je orientacijski prikaz kemične odpornosti cevi iz polietilena na posamezne medije ali skupine medijev pri določenih temperaturah. Natančnejši podatki za kemično odpornost PE-HD na medije so zbrani tehničnem poročilu ISO TR 10358 in standardu DIN 8075 Beiblat 1. Za uporabo cevi v posebnih primerih se je treba predhodno posvetovati s proizvajalcem polietilenske surovine oziroma s proizvajalcem cevi.

Kemična odpornost cevi iz polietilena visoke gostote na posamezne medije ali skupine medijev pri temperaturah 20°C in 60°C, kjer pomeni:

  • (+) ustreza
  • (0) deloma ustreza
  • (-) ne ustreza
  • (*) potrebno posvetovanje
Medij20°C 60°C
Aceton++
Alkoholne pijače (do 40%)++
Amoniak (5x dop.konc.)+*
Apno++
Asfalt+0
Bencin+0
Bitumen+0
Citronska kislina++
Detergenti++
Dušikova kislina (do 10%)+0
Etanol (96%)++
Formaldehid (do 40%)++
Glicerin (tehnično čist)++
Kerozin+0
Kisline (aromatske)++
Klej++
Klorirana voda++
Kurilno olje+0
Laneno olje (tehnično čisto)++
Lugi+*
Metanol++
Mineralna olja+0
Mineralna voda++
Mlečna kislina++
Mleko++
Morska voda++
Motorna olja+0
Plinsko olje+0
Ocetna kislina++
Petrolej++
Pivo++
Raslinska olja+*
Ricinusovo olje++
Sadni (zelenjavni) sokovi++
Solna kislina++
Tekoča mila++
Urin++
Zavorna tekočina++
Živalska olja+0
Živo srebro++
Žveplasta kislina (do 10%)++
Žveplasta kislina (do 30%)++

Odpornost cevi iz PE-HD na obrabo

Polietilen visoke gostote (PE-HD) je izredno odporen na abrazijo in spada med najodpornejše materiale, ki se uporabljajo za izdelavo cevi.

Na univerzi v Darmstadtu so izvedli obširne raziskave obrabe cevi iz različnih materialov na podlagi priznane metode instituta Suddeutsches Kunststoff-Zentrum iz Würzburga. Diagram prikazuje impresivne lastnosti, ki jih imajo cevi iz PE-HD glede odpornosti na obrabo.