stigma-stikan-01.jpg
PRODAJNI PROGRAM

PE-HD cevi za ulično kanalizacijo STIKAN

Kanalizacijski cevovodi morajo dandanes izpolnjevati težjo nalogo kot kadarkoli do sedaj. Vsako leto so količine odpadne vode večje, vedno višje pa so tudi koncentracije agresivnih in škodljivih medijev, ki jih odplake vsebujejo. V času strožjih predpisov zaradi precejšnje bojazni, da bi morebitne poškodbe na kanalizacijskih cevovodih povzročile iztekanje fekalnih voda in onesnažile podtalnico, okoliško zemljišče ali celo vire pitne vode, je potrebno storiti vse, da do takih katastrof ne pride. 

Dolgoletna opazovanja najpogostejših okvar kanalizacijskih cevovodov v evropskih državah kažejo, da do največjega števila poškodb prihaja ravno pri togih ceveh, zaradi spreminjanja pogojev v neposredni bližini cevovoda, kar povzroča čezmerne lokalne napetosti na cevovod in s tem veliko verjetnost za nastanek trajnih poškodb. V takih primerih so fleksibilne cevi prava rešitev, ki se vedno pogosteje uporablja na področjih, kjer obstaja možnost zemeljskih premikov zaradi potresov, razmočenosti zemlje pri nalivih in poplavah ter zaradi drugih dejavnikov.

Cevni sistem STIKAN sestavljajo dvoplastne cevi iz polietilena visoke gostote (PE-HD), z zunanjo rebrasto in notranjo gladko steno, ki so plod več desetletnega mednarodnega razvoja in v celoti izpolnjujejo zahteve za kanalizacijske sisteme. Ob tem pa omogočajo nizke stroške vgradnje, velike prihranke materiala ter izredno malo obremenjujejo naravno okolje.