stigma-stikan-01.jpg
STIKAN

Vgradnja cevi

Vgradnjo cevi morajo izvesti usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom.

Pri sami vgradnji cevi je potrebno upoštevati splošne smernice za polaganje cevovodov, ki so položeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610 in tudi v standardu DIN 4033.

S pravilno pripravo posteljice (debeline 15 cm) s peskom ali drugo zemljino, ki jo je možno utrjevati in ki ne vsebuje kamenja (zrna do največ 20 mm), dobrim in postopnim utrjevanjem zasipa (stopnja zbitosti po Proctorju Dpr >= 95 %) ob cevi ter 30 cm nad temenom cevi, je doseženo, da se cevi, ki so z zemljino prekrite od 0,8 m in pa do 8 m in tudi pod najtežjo prometno obremenitvijo SLW 60 (glede na DIN 1072) ne deformirajo nad dopustno mejo 6%. V primeru, da je prekritje cevi manjše od 0,8 m, je potrebno poskrbeti za porazdelitev obremenitev (npr. z obbetoniranjem).

Podrobnejša navodila in napotila za vgradnjo lahko najdete v kategoriji »Prenosi«, kjer so vam poleg katalogov na voljo smernice za polaganje cevovodov, ki obravnavajo izkop jarka, izvedbo posteljice, prekrivanje ter glavno zasipanje cevovoda. Prav tako so na voljo splošne smernice za preizkus tesnosti položenega cevovoda v skladu s SIST EN 1610.