PVC-UK-21-Transport.jpg
PVC pipes for street sewerage STIGMA UK

Transport And Storage

PVC-U pipes, due to their considerable resistance to wear and impact and low weight, enable uncomplicated transport and efficient storage procedures and practically do not require special protective measures. Nevertheless, careful handling is required, as attention should be paid to sharp objects and edges that can permanently damage the pipe. Therefore, it is necessary to clean the means of transport and storage areas with sharp objects and protect the sharp edges. Greater attention should also be paid to the transport of pipes at temperatures below 5 ° C, when PVC pipes become less resistant to shocks.

The pipes should be folded along their entire length and should be protected against slipping. The loading height should not exceed one meter. In the case of palletized pipes and multi-storey storage, it is necessary to ensure that the wooden frames of one pallet rest on the wooden frames of the pallet below it (wood on wood).

When loading or unloading pipes, do not pull over sharp edges or on the ground. We recommend the use of suitable tools, such as lifting straps.

The material from which the pipes are made is UV stabilized and thus quite resistant to ultraviolet rays and other weather conditions. However, we recommend that you store the pipes unprotected from the weather for a maximum of one year. In case of prolonged storage, the pipes must be protected from sunbeams.

Cevi naj zložene nalegajo po celotni dolžini in naj bodo zaščitene pred zdrsom. Višina nalaganja naj ne bo večja od enega metra. V primeru paletiziranih cevi in skladiščenja v več etažah je potrebno zagotoviti, da leseni okviri ene palete nalegajo na lesene okvire palete pod njo (les na les).

Pri nalaganju ali razlaganju cevi ne smemo vleči prek ostrih robov ali po tleh. Priporočamo uporabo primernih orodij, na primer pasove za dviganje.

Material, iz katerega so izdelane cevi, je UV stabiliziran ter tako dokaj odporen proti ultravijoličnim žarkom in drugim vremenskim vplivom. Vendar priporočamo, da cevi skladiščite nezaščitene pred vremenskimi vplivi največ eno leto. V primeru daljšega skladiščenja je potrebno cevi zaščititi pred sončnimi žarki.